Intymność

Życie erotyczne Czarnej Afryki

Życie erotyczne Czarnej Afryki

Seks i erotyzm w kulturach Czarnej Afryki dotyczy więcej niż 1000 grup etnicznych, żyjących na ponad dwóch trzecich kontynentu afrykańskiego. Najbardziej ogólne podobieństwo tej kulturowej mozaiki reprezentują następujące cechy: "kolektywizm" rodzinny i sąsiedzki, witalistyczna oraz ludystyczna filozofia, wrażliwość na rytm.

 

Tradycja

Czarni Afrykanie kierują się emocjonalnym przywiązaniem do obyczajów, uczuciowością w życiu codziennym, a w mniejszym stopniu racjonalnym myśleniem. Uderza tam wyjątkowa pozycja rodziny i niezwykle silne poczucie pokrewieństwa, które regulują całe życie człowieka. Rodzina obejmuje zarówno tzw. "małą rodzinę", tzn. współmałżonków, dzieci, rodzeństwo, jak i "wielką rodzinę", do której zalicza się wszystkich krewnych (również zmarłych, o których nie wolno zapominać i należy składać im ofiary oraz nienarodzonych).

 

Od poczęcia...

Podporządkowanie prawom rodziny zaczyna się od okresu płodowego - kobieta w ciąży jest traktowana specjalnie, a jej pozycja społeczna znacznie wzrasta. Niepłodność jest dla kobiety nieszczęściem, winą wobec rodziny i pozbawia kobietę szacunku. Poród odbywa się w domu lub buszu, zwykle w izolacji od mężczyzn w asyście doświadczonych kobiet. Przebiega w pozycji kucznej. Ważną ceremonią jest nadanie potomkowi imienia, które zawsze ma znaczenie symboliczne. Dzieci są karmione piersią i długo utrzymują kontakt fizyczny z matką, co ma duże znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i więzi.

... przez dorastanie...

W wychowaniu uderza pozytywna postawa wobec ciała i seksualności, np. w niektórych plemionach chłopców instruuje się o stosunkach przerywanych, a także międzyudowych, swobodnie omawia się tajemnice sztuki miłosnej, naturalnie traktuje się zachowania masturbacyjne, np. matki zachęcają swe córki do takich praktyk w celu powiększenia warg sromowych i pochwy, co ma sprzyjać prokreacji. Często stosuje się obrzezanie u chłopców oraz klitoridektomię u dziewcząt, niekiedy kobiety poddaje się też depilacji owłosienia łonowego.

 

...do inicjacji

Szczególne znaczenie w kulturach Czarnej Afryki mają obrzędy inicjacyjne, zawierające treści magiczne i edukacyjne, np. chłopcy przez kilka tygodni poszczą, są poddawani próbom odwagi i bólu (chłosta, ukąszenia mrówek, dotyk ognia, dziurawienie warg, wybijanie zębów), bezsenności, są obrzezywani, tatuowani. Obrzędy takie kreują solidarność i wzajemną pomoc między jego uczestnikami na całe życie, są szkołą charakteru, wtajemniczają w tradycje plemienne, a także w życie małżeńskie.

 

Seks przedmałżeński

Kontakty przedmałżeńskie są z reguły akceptowane i traktowane jako małżeństwa na próbę, zaś urodzone dzieci świadczą pozytywnie o płodności kobiety. Erotyczne kontakty mieszkańców Afryki cechuje otwartość oraz autentyzm, naturalność, "pierwotna zmysłowość" w zachowaniach seksualnych, brak zahamowań, kompleksów i aktywność obojga kochanków. Zawarcie małżeństwa stanowi obowiązek, jest nakazem religijnym. Wybór małżonka przebiega różnorodnie, np. dokonują go rodzice jeszcze przed narodzeniem dzieci albo rodzice wspólnie z zainteresowanymi lub sami młodzi; spotyka się też instytucję swatów. Uroczystości weselne obejmują m.in.: tańce, śpiewy, jedzenie, picie oraz liczne obrzędy, np. błogosławienie młodych przez rodziców, przekazywanie narzeczonej, stosunek seksualny (który jest poświadczony przez członków rodziny), posiłek, w trakcie którego małżonek jest uświadamiany w zakresie sztuki miłosnej, zbieranie szczątków błony dziewiczej.

 

Rodzina

Modele rodziny oraz małżeństwa także są zróżnicowane. W niektórych plemionach małżeństwa są monogamiczne (np. często małżonek musi "odpracowywać żonę" w gospodarstwie teściów), w innych poligamiczne (np. mąż odbywa stosunki seksualne w obecności innych żon, udostępnia żony gościom, poślubia wszystkie siostry, żony mieszkają u matek, a mąż "wędruje" między nimi itp.). Za zdradę kobiety są czasami karane okaleczaniem narządów płciowych.

Segregacja płciowa

W kulturach Czarnej Afryki wszechświat ma biegun męski i kobiecy; stąd bierze się podział ról seksualnych, przenikających całe życie. Segregacja płci istnieje od dzieciństwa, a obrzędy inicjacyjne dają pełnię męskości oraz kobiecości. Współżycie seksualne ma wymiar nie tylko biologiczny, ale też społeczny i religijny. Celem seksu w perspektywie biologicznej jest wysoko ceniona w tych kulturach prokreacja, dlatego też to co jej służy, jest wysoko cenione i uznawane za ładne, np. duże piersi i narządy płciowe, zdrowe, atrakcyjne ciało ozdabiane jest tatuażami, biżuterią, ubiorem, poddawane licznym zabiegom pielęgnacyjnym, m.in. depilacji. Społeczny jak i religijny wymiar seksu jest wyrażany poprzez obyczaje oraz obrzędy, np. prawo do stosunków seksualnych z kobietami towarzyszy inicjacji, zakończenie żałoby przez kontakt seksualny wdowy z krewnym męża, wspólny taniec i kontakty seksualne członków plemienia przed porą deszczową.

 

Różnorodność

Życie płciowe w kulturach Czarnej Afryki jest zróżnicowane, praktykowanych jest wiele form kontaktów seksualnych, np.: seks oralny, pozycje siedzące współżycia, boczne, stosunki międzyudowe.
Akceptacja seksualności oraz otwarta postawa wobec niej sprawiają, że zaburzenia seksualne są rzadziej spotykane niż w innych kulturach. Niezwykle bogata jest symbolika i magia erotyczna, np. w mitach o stworzeniu ludzi, zwykle pierwszym jest mężczyzna, a druga w kolejności kobieta. Istnieje wiele bóstw obojga płci, m.in. bóstwo składające się z męskiej części (Lis), zarządzającej dniem i żeńskiej (Mawu), zarządzającej nocą.
W innym plemieniu słońce jest mężczyzną, a księżyc kobietą. W wielu mitologiach bóstwa obojga płci są małżeństwem i zakładają rodziny, których funkcje, problemy oraz życie codzienne są szczegółowo przedstawione. W mitologiach tych każdy akt seksualny wpływa na porządek świata, może mu zagrozić lub przynieść błogosławieństwo.