Pozew o rozwód – od czego zacząć i czego się spodziewać

Pozew o rozwód – od czego zacząć i czego się spodziewać.

Rozwód to proces, który, pomimo że formalny, niesie za sobą bardzo osobiste i często trudne doświadczenia. Znalezienie doświadczonego adwokata, który nie tylko reprezentuje Twoje interesy, ale także jest wsparciem emocjonalnym, jest kluczowe.

 

Rozwód często wiąże się nie tylko z ustaleniem statusu małżeńskiego, ale również z kwestiami dotyczącymi dzieci, podziałem majątku i alimentów. Sprawy o rozwód dotykają sfery najbardziej emocjonalnej naszych Klientów, w konsekwencji pozostają dla nich szczególnie obciążające na płaszczyźnie uczuciowej.

Wybór pełnomocnika, który dopilnuje twoich najlepiej pojętych interesów pozostaje zatem fundamentalną kwestią. Więź oparta na zaufaniu i swoboda związana z ujawnieniem najbardziej intymnych aspektów życia małżeńskiego pomoże Ci ograniczyć stres związany ze wszczęciem oraz dalszym uczestnictwem w postępowaniu rozwodowym.

Doświadczony adwokat w pierwszej kolejności uważnie wysłucha problemu Klienta by w dalszej kolejności doradzić najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie prawne, nie pomijając przy tym kwestii majątkowych związanych z ustaniem wspólności ustawowej małżeńskiej.

Trwały i zupełny rozkład małżeństwa jest okolicznością niezbędną determinującą orzeczenie rozwodu. Dochodzi do niego co do zasady w sytuacji ustania wszelkich więzi małżeńskich, to jest uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

Pomimo zaistnienia powyższych przesłanek dopuszczających rozwiązanie małżeństwa bywają sytuacje, w których nie będzie to możliwe - między innymi gdyby wówczas ucierpiało dobro małoletnich dzieci małżonków lub też udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pozew o rozwód inicjuje postępowanie sądowe, jednak w pierwszej kolejności ustalić należy treść żądania powoda i tak można żądać by sąd orzekł rozwód z orzeczeniem o winie, bądź bez koniecznościjej ustalenia – rozwód bez orzekania o winie.

W sprawach rozwodowych poza powyższym reguluje się kwestie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimentów oraz podziału do korzystania ze wspólnie zajmowanej nieruchomości.

Pamiętaj, że sprawy związane ze szczególnym obciążeniem emocjonalnym często skutkują utratą możliwości dokonania obiektywnego osądu. Z uwagi na powyższe doświadczony adwokat rodzinny - patrząc niejako z boku - zachowa obiektywny osąd i pomoże Ci nie tylko w wyborze żądania pozwu o rozwód, ale również w sposób rzetelny będzie reprezentował twoje interesy w zawisłym przed sądem postępowaniu o rozwód.

„Adwokat rozwodowy” podczas toczącego się postępowania sądowego pozostanie z Tobą w stałym kontakcie, również bezpośrednim wobec takiego życzenia Klienta. Zapewni skrupulatność i zaangażowanie w podejmowanych czynnościach przy jednoczesnym zachowaniu należytej dyskrecji.

Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Osemlak w celu ustalenia terminu spotkania. Zastanów się nad istotnymi dla Ciebie kwestiami, które podczas zaplanowanej porady prawnej chciałbyś poruszyć, między innymi: kiedy doszło do rozkładu pożycia i co w Twojej ocenie stanowiło jego główną przyczynę, kosztami utrzymania Ciebie oraz małoletnich dzieci. Ewentualnych dalszych kontaktów z dziećmi małżonka, który opuścił wspólnie zajmowaną nieruchomość i nie sprawuje bieżącej pieczy nad dziećmi.

Artykuł zenętrzny