Regulamin

Regulamin

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu msfera.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy Serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony msfera.pl i podmiotu będącego właścicielem serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
 3. Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora msfera.pl
 4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w zakładce KONTAKT

 

Wpisy użytkowników

 1. Wpisem Użytkownika (zwaną dalej Wpisem) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Są to między innymi dodawane nowe wpisy, komentarze do istniejących wpisów, zdjęć, filmów i innych, wypowiedzi na temat serwisu kierowane na adres e-mail serwisu, dane wprowadzane podczas wyszukiwania.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Wpisów. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wpisów.
 4. Użytkownik nie może redagować Wpisów w sposób sugerujący że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie że autorem wypowiedzi jest pracownik Serwisu.
 5. Wpis nie może:
  a) zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, rasowe i inne
  b) zawierać danych osobowych lub teleadresowych
  c) zawierać odnośników do innych serwisów o takiej samej lub zbliżonej tematyce
  d) zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin
  e) zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL injection
  f) świadomie wprowadzać w błąd
  g) naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.
 2. Użytkownik nie może korzystać z serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.
 4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.
 5. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie
 6. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.
 7. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje jego regulamin
 8. Użytkownik podając adres e-mail przy rejestracji w Serwisie zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.
 9. Wycofanie zgody oznacza usunięcie rejestracji i jest możliwe poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w zakładce KONTAKT

 

Korzystanie z Konta Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika
 2. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po podaniu na stronach Serwisu e-maila, loginu i hasła oraz innych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Każde konto należy aktywować poprzez postępowanie zgodnie z instrukcją załączoną w wysłanej wiadomości na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
 4. Użytkownik aktywując Konta Użytkownika zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.
 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z bazy msfera.pl wysyłając stosowny e-mail przez dokonanie odpowiedniego wpisu w zakładce KONTAKT

 

Gwarancja

 1. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

 

Czas obowiązywania Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 2. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.