Redukcja punktów karnych

Redukcja punktów karnych - co warto wiedzieć?

Kasowanie punktów karnych za wykroczenia drogowe

Łamanie obowiązujących zasad ruchu drogowego wiąże się nie tylko z karami finansowymi w postaci mandatów. Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego może także otrzymać punkty karne, których osiągnięty limit może prowadzić do utraty prawa jazdy. Zgodnie z obowiązującym prawem punkty karne będą ponownie usuwane po roku, a nie po dwóch latach jak to miało miejsce w przeszłości. Powracają także szkolenia redukujące punkty karne.

Punkty karne to zmora wielu kierowców, zwłaszcza tych, którym zdarza się mocniej nacisnąć pedał gazu. Ze względu na niski limit punktów, nieustraszeni za kierownicą mogą bardzo szybko nazbierać ich maksymalną liczbę na koncie. 

 

Co dalej po nagromadzeniu maksymalnej ilości punktów karnych?

Limit punktów karnych, jeśli chodzi o kierowców ze stażem dłuższym niż 12 miesięcy to 24. Po przekroczeniu tego limitu kierowca otrzymuje skierowanie na badanie psychologiczne oraz na egzamin weryfikujący jego kwalifikacje jako kierowca. Kierowca ponownie musi zaliczyć część praktyczną i teoretyczną bez obowiązku odbywania całego kursu.

Niezależnie od tego, jakim pojazdem kierowca się poruszał w momencie przekroczenia limitu punktów, jeśli posiadał kilka kategorii prawa jazdy, wówczas traci je wszystkie. Jeśli zaliczy część teoretyczną i praktyczną egzaminu oraz podda się badaniu psychologicznemu wówczas odzyskuje swoje uprawnienia. Jeśli nie zda egzaminu, musi ponownie przejść cały kurs, by przystąpić do kolejnego egzaminu.

Jeśli chodzi o kierowców z prawem jazdy krótszym niż rok - dla nich limit punktów karnych wnosi 20. Przekroczenie tego progu wiąże się z cofnięciem uprawnień przez starostę i koniecznością ponownego odbycia kursu i przystąpienia do egzaminu.

 

Kursy redukujące punkty karne

Sposobem czyszczenia kartoteki okazują się kursy reedukacyjne organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD). Wówczas, bez względu na swój staż, zarówno doświadczony, jak i początkujący kierowca (mający prawo jazdy dłużej niż 12 miesięcy), może wziąć udział w kursie doszkalającym, pozwalającym mu na skasowanie 6 najstarszych punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca może uczestniczyć w takim szkoleniu raz na sześć miesięcy.

Na kursach redukujących punkty karne omawiane są skutki wypadków drogowych, a także ich przyczyny oraz sposoby zapobiegania im. Poruszana jest także kwestia odpowiedzialności karnej kierowców wraz z psychologicznymi aspektami kierowania pojazdem mechanicznym. Jednodniowe szkolenie trwa 8 godzin i jest prowadzone przez policjanta lub inną osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczęńśtwa ruchu drogowego. Istnieje odpłatna możliwość skasowania 6 punktów, za które trzeba zapłacić od 950 do 1100zł.

 

Rozpoczęcie biegu przedawnienia punktów karnych i inne - czyli jakie przepisy pozostają bez zmian?

Należy wiedzieć, że przepisy, które weszły w życie 17 września 2023 r., w pełni nie przywracają stanu prawnego sprzed 17 września 2022 r. Do przepisów nadal pozostających w mocy należą:

  • rozpoczęcie biegu przedawnienia punktów liczone jest od momentu opłacenia mandatu, a nie od chwili dokonania wykroczenia. Co oznacza, że nieopłacony mandat zwiększa ryzyko utraty uprawnień za przekroczenie limitu punktów karnych.
  • zredukować można tylko te punkty otrzymane za przyjęte i opłacone mandaty.
  • nie zmienia się także taryfikator punktów karnych, który w przypadku dokonania wielu wykroczeń przewiduje karę w postaci nawet 15 punktów.
  • pozostaje w mocy zasada recydywy, skutkująca podwojeniem grzywny za popełnienie tego samego wykroczenia po raz drugi w krótkim okresie czasu.

Kasowanie punktów karnych podczas szkolenia reedukacyjnego jest dużym ułatwieniem dla wielu kierowców. Jeśli Ty również zbliżasz się do tej granicy skontaktuj się z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i zapisz się na szkolenie!

Artykuł zewnętrzny