O zdrowiu

Jak pomóc alkoholikowi – gdzie szukać pomocy?

Jak pomóc alkoholikowi – gdzie szukać pomocy?

Alkoholizm jest przyczyną ponad 200 jednostek chorobowych, a długotrwałe jego spożywanie może doprowadzić do śmierci. Jest przyczyną nieodwracalnych zmian w mózgu, co ma negatywne konsekwencje dla funkcjonowania człowieka uzależnionego. Dotyczy osób o różnym poziomie wykształcenia. Często są to ludzie dobrze sytuowani, zajmujący wysokie stanowiska zawodowe. Wśród nich znajdują się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Ogromnym problemem społecznym jest spożywanie alkoholu przez nastolatków. Badania ESPAD z 2015 roku wskazują, że przeszło 80% dzieci w wieku szkolnym sięga po różnego rodzaju trunki. Jest to tym bardziej niepokojące, że młodzież uzależnia się zdecydowanie szybciej niż dorośli.

 

Jak pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

Alkoholizm jest chorobą, która degraduje życie osoby uzależnionej, a także najbliższych jej osób. Leczenie jest procesem długotrwałym i musi się odbywać przy wsparciu rodziny. W innym przypadku wyjście z nałogu jest niezwykle trudne. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie bycia osobą uzależnioną i tego, że alkoholizm jest chorobą zagrażającą życiu, która wymaga jak najszybszego leczenia pod okiem specjalistów. Część osób stara się samodzielnie zerwać z nałogiem, jednak w większości przypadków próby te kończą się niepowodzeniem. Błędem rodziny jest tuszowanie alkoholizmu i bagatelizowanie jego negatywnych konsekwencji. Od osoby uzależnionej należy wymagać odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz wspierać w trudnych momentach. Kolejnym krokiem jest szczera rozmowa, do której warto się odpowiednio przygotować. Przeprowadzenie jej wymaga wyciszenia złych emocji i pretensji, których nie brakuje w relacjach z osobą uzależnioną. Powinna być ona szczera i spokojna. Najkorzystniej jest ułożyć sobie wcześniej jej scenariusz, nawet przy pomocy specjalisty, który może udzielić cennych wskazówek na temat sposobu jej przeprowadzenia. Najkorzystniejszym momentem do rozmowy jest okres trzeźwości alkoholika. W jej trakcie trzeba przedstawić swoje spojrzenie na całą sytuację, emocje, jakie jej towarzyszą oraz oczekiwania w stosunku do osoby uzależnionej, a także zapewnić o wsparciu w trakcie leczenia. Istotne jest również wysłuchanie drugiej strony i przekonanie o konieczności leczenia choroby, jakim jest alkoholizm.

 

Czym jest detoks alkoholowy?

Leczenie alkoholizmu zaczyna się od detoksykacji alkoholowej, która jest odtruciem organizmu z toksyn pochodzących z alkoholu. Jest to również sposób na uzupełnienie niedoborów witamin, soli mineralnych, elektrolitów, a także złagodzeniem konsekwencji związanych z zespołem abstynencji. Według kryterium Narodowego Funduszu Zdrowia detoks alkoholowy trwa zwykle od 7 do 10 dni. Jego celem jest także złagodzenie konsekwencji odstawienia alkoholu, uzyskanie poprawy stanu pacjenta oraz przygotowanie go do terapii. Detoks umożliwia podjęcie terapii i jest tylko etapem wstępnym. Osoba uzależniona w jego trakcie otrzymuje magnez, witaminę B1, potas, środki przeciwbólowe, nasenne i uspokajające, gdyż łączy się on z nieprzyjemnymi objawami fizycznymi. Specjaliści natomiast monitorują nieustannie stan pacjenta.

 

alkoholizm w rodzinie

 

Jakie są formy terapii osób uzależnionych od alkoholu?

Uzależnienie można pokonać, ale potrzebne jest wsparcie wykwalifikowanego personelu medycznego. Po detoksie alkoholowym następnym krokiem jest właściwe leczenie. Polega ono na procesie terapeutycznym, który opiera się na resocjalizacji osoby uzależnionej i przekazaniu jej odpowiedniej wiedzy, co ma doprowadzić do zaniechania przyjmowania substancji psychoaktywnej, jaką jest alkohol. Głównym jej celem jest także powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i nabycie kompetencji pozwalających i ułatwiających życie w trzeźwości. Najbardziej skuteczną formą terapii jest połączenie psychoedukacji, terapii grupowej i indywidualnej, a także regularne uczestnictwo w grupach wsparcia, jakimi są mityngi Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Efektem tych działań są trwałe i głębokie zmiany w funkcjonowaniu osoby uzależnionej, które dokonują się we wszystkich sferach jej życia. Kluczowe znaczenie, obok różnych terapii, ma wsparcie nie tylko osób najbliższych, ale również innych trzeźwiejących alkoholików. Należy pamiętać, że osobą uzależnioną jest się całe życie, dlatego szukanie wsparcia we wspólnotach AA jest niezwykle ważne dla podtrzymania życia w trzeźwości. Profesjonalna pomoc w procesie odzyskiwania wolności jest niezbędna, gdyż leczenie uzależnienia jest procesem długofalowym i niezwykle trudnym, gdyż alkoholik musi na nowo organizować swoje życie prywatne i zawodowe.

 

Gdzie alkoholik może szukać pomocy?

Osoba uzależniona może uzyskać pomoc w leczeniu alkoholizmu w specjalistycznych przychodniach, do których należy się zgłaszać na regularnie prowadzone terapie. Czasem konieczny jest pobyt w zamkniętej placówce takiej jak ośrodek odwykowy „Przebudzenie”, w którym specjaliści zapewniają kompleksową pomoc w postaci wsparcia psychologicznego i diagnostyki, a odpowiednio zbilansowana dieta pozwala podopiecznym uzupełnić niedobory witamin, minerałów oraz składników odżywczych. Ośrodek oferuje wsparcie lekarza, psychoterapeuty, psychiatry, psychologa oraz zespołu certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień. Pacjenci otrzymują także wsparcie adwokata, specjalizującego się w prawie cywilnym, administracyjnym, karnym, skarbowym i rodzinnym.

Artykuł zewnętrzny