Żyć Dobrze

Szklanka soku na pamięć, koncentrację i spostrzegawczość

Szklanka soku na pamięć, koncentrację i spostrzegawczość

Zjawisko starzejącego się społeczeństwa widoczne jest w wielu państwach Europy, w tym także w Polsce. Wiąże się to z nowymi wyzwaniami ekonomicznymi, jak również społecznymi. Nie unikniemy upływu czasu, ale stosując odpowiednią dietę możemy mieć wpływ m.in. na stan zdrowia, a co za tym idzie jakość naszego życia.

 

Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska dietetyk, Adiunkt w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ Collegium Medicum, komentuje ostatnie doniesienia naukowe i wyjaśnia, jaki wpływ na funkcje poznawcze ma właściwa dieta.

 

Jak wskazują ostatnie doniesienia naukowe – dieta zawierająca cytrusy ma korzystny wpływ na funkcje poznawcze, czyli zdolności do zapamiętywania, skupiania uwagi, logicznego myślenia i przetwarzania informacji.

Wiadomo, że flawanony z cytrusów, tj. hesperydyna i naringenina, są w stanie przekroczyć barierę krew-mózg[1] i zapobiegać uszkodzeniu komórek nerwowych. Metabolity flawonoidów znajdują się w najwyższych stężeniach w hipokampie, centrum pamięci mózgu i korze mózgowej, która odbiera i przetwarza informacje. Badania in vitro potwierdzają, że hesperydyna chroni przed uszkodzeniami neuronów spowodowanych stresem oksydacyjnym i hamuje śmierć komórek[2].

Związki te poprawiają mózgowy przepływ krwi, co korzystnie wpływa na komórki mózgowe[3]. Obrazy rezonansu magnetycznego pokazują, że bogaty we flawonoidy 100% sok pomarańczowy może rozszerzać naczynia krwionośnie, co poprawia ukrwienie i jednocześnie obniża ciśnienie krwi. Te korzyści naczyniowe obserwuje się w obszarach mózgu związanych z tworzeniem się pamięci[4]. Efekty te są szczególnie ważne dla osób starszych, które znacznie bardziej narażone są na osłabienie funkcji poznawczych, takich jak zdolność do zapamiętywania czy koncentracji uwagi.

 

Co więcej, w jednym z badań przeprowadzonym na grupie mężczyzn w średnim i starszym wieku wykazano, że częste spożywanie bogatego we flawonoidy soku pomarańczowego poprawia pamięć, umiejętność skupienia uwagi czy dostosowania się do zmieniających się okoliczności, jak też sprawność psychomotoryczną[5], czyli zdolność koordynacji ruchowo-wzrokowej oraz szybkość i adekwatność reakcji. Wyniki innego badania, dotyczącego spożycia soku pomarańczowego bogatego we flawanony, również wykazały korzystny wpływ regularnego spożywania soku na funkcje poznawcze. W badaniu tym osoby starsze w wieku 60-81 lat przez 8 tygodni spożywały 250 ml soku pomarańczowego na dobę. Po przeprowadzeniu badania stwierdzono poprawę funkcji wykonawczych, koncentracji uwagi i poprawę pamięci w porównaniu z grupą kontrolną.[6]

 

Powyższe badania to kolejny dowód na to, że włączenie szklanki 100% soku pomarańczowego do zbilansowanej diety może w realny sposób pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie, a także zdrowie. Co więcej szklanka soku może być jedną z min. 5 zalecanych porcji warzyw i owoców, których, zdaniem ekspertów, powinniśmy spożywać co najmniej 400 g dziennie. Jest to szczególnie istotne w dobie starzejącego się społeczeństwa i potrzeby zachowania jego wysokiej jakości życia.

 

Więcej informacji: https://fruitjuicematters.pl/pl/nauka-a-soki/surprising-new-evidence-about-100-orange-juice

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań w zakresie weryfikacji powyższych informacji i dbałości o ich rzetelność. Informacje kierowane są do specjalistów z dziedziny zdrowia i nie mają charakteru komercyjnego. Nie są przeznaczone bezpośrednio dla konsumentów. AIJN, Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli informacje te zostaną wykorzystane lub przedstawione w celach promocyjnych lub handlowych. Informacje podane w niniejszym dokumencie nie stanowią porady dietetycznej.

 

[1]Manach C,Williamson G, Morand C, Scalbert A, RemesyC. Bioavailability of polyphenols in humans. I. Review of 97 bioavailability studies. Am J Clin Nutr2005;81:230S–42S

[2] Vauzour D, Vafeiadou K, Rodriguez-Mateos A, Rendeiro C, Spencer JP. The neuroprotective potential of flavonoids: a multiplicity of effects. Genes Nutr. 2008;3(3-4):115–126. doi:10.1007/s12263-008-0091-4

[3] Palmer TD, Willhoite AR, Gage FH, Vascular niche for adult hippocampal neurogenesis J Comp Neurol, 2000, 425:479–94.

[4] VafeiAdou K, Vauzour D, Lee HY, Rodriguez-Mateos A, Williams RJ, Spencer JP (2009) The citrus flavanone naringenin inhibits inflammatory signalling in glial cells and protects against neuroinflammatory injury. Arch Biochem Biophys 484:100–109

[5] https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-015-1016-9

[6] http://ajcn.nutrition.org/content/early/2015/01/14/ajcn.114.088518.full.pdf