Żyć Dobrze

Testy psychologiczne do Policji - rozmowa z psychologiem

Testy psychologiczne do Policji - rozmowa z psychologiem

Chcąc rozpocząć służbę w Policji, trzeba spełniać określone wymagania. Kandydat na policjanta nie tylko musi odpowiadać odpowiednim kryteriom i złożyć stosowne dokumenty, ale też przejść testy. Obejmują one swoim zakresem m.in. wiedzę teoretyczną dotyczącą ustroju państwa i zagadnień związanych z funkcjonowaniem Policji, a także sprawność fizyczną. Jednym z etapów rekrutacji do służby jest też test psychologiczny. Jak on przebiega i czy można się do niego przygotować?

 

Test psychologiczny do Policji - jak wygląda?

O tym, jak przebiega test psychologiczny w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym test tego typu jest przeprowadzany, jeśli osoba kandydująca do służby uzyska pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Przed przystąpieniem do niego kandydat otrzymuje informacje na temat zakresu i sposobu przeprowadzenia testu oraz składa stosowne oświadczenie. Dla przykładu, test psychologiczny jest przeprowadzany w innym terminie, jeśli dana osoba oświadczy, że w ciągu ostatnich 24 godzin spożywała alkohol czy środki o podobnym działaniu.

W ramach przeprowadzanego testu psychologicznego kandydat jest oceniany w zakresie predyspozycji intelektualnych, postawy pracy, stabilności i zachowań społecznych. Rekrutacja w tym zakresie składa się z kilku etapów, a mianowicie:

  • badania w formie testu komputerowego,
  • rozmowy z psychologiem,
  • podsumowania wyników przeprowadzonego badania i rozmowy.

Wielu kandydatów szuka informacji na temat tego, ile trwają testy psychologiczne do Policji. Trzeba pamiętać, że składają się one z trzech etapów, a długość rozmowy z psychologiem nie jest ściśle określona. 

 

testy do policji

Sprawdź się i rozwiąż test do policji

https://www.zdajdopolicji.pl/

 

Jak przeprowadzana jest rozmowa z psychologiem?

Panuje przekonanie, że stosunkowo trudno jest zdać test psychologiczny do Policji. Pytania, jakie otrzymuje kandydat, są tak skonstruowane, aby najskuteczniej sprawdzić jego predyspozycje i zweryfikować, jak będzie zachowywał się np. w stresowej sytuacji. Nie jest łatwo przygotować się do rozmowy, jednak nie jest to niemożliwe. Co zrobić, aby zyskać większą pewność siebie i pozytywnie przejść test psychologiczny do Policji? Przykładowe pytania, a dokładniej ich opracowanie, jest jednym ze sposobów na przygotowanie do rozmowy. Osoba przystępująca do rekrutacji może także zdecydować się na wizytę u psychologa, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami. 

W czasie rozmowy z psychologiem w ramach testu przeprowadzany jest stosowny wywiad, w którym pojawiają się pytania związane z wcześniejszymi odpowiedziami udzielonymi w teście komputerowym. 

 

Jak zdać test psychologiczny do Policji?

Testy psychologiczne do Policji są przeprowadzane przez wykwalifikowanego psychologa z wykorzystaniem metody Multiselect. W trakcie testu badane są cechy charakteru kandydata, jego inteligencja, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy stabilność emocjonalna. Uzyskana przez psychologa wiedza pozwala mu określić, czy dana osoba jest odpowiednia na stanowisko Policjanta. Aby pozytywnie przejść test psychologiczny, trzeba przede wszystkim odpowiednio się do niego przygotować, opracowując dostępne w Internecie pytania. Należy jednak pamiętać, że znajomość samych odpowiedzi na zasadzie tak lub nie, nie jest przydatna. W rozmowie z psychologiem krótkie pytania zostają rozwinięte i wtedy trzeba wiedzieć, jak je uzasadnić.

 Artykuł zewnętrzny