Żyć Dobrze

o logistyce

Co jest istotne w dobie korporacji? Logistyka i zarządzanie

Trwające trzy semestry (dla osób z dyplomem inżyniera) lub cztery semestry (dla osób z dyplomem licencencjata) studia magisterskie  na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na specjalności Logistyka i zarządzanie transportem dają absolwentom duże możliwości rozwoju zawodowego. Kierunek ten bowiem staje się coraz bardziej popularny. Jednym z powodów jest fakt, że jego ukończenie daje realne szanse na znalezienie  stabilnego zatrudnienia.

 

Logistyka to nic innego jak dziedzina, której przedmiotem zainteresowania jest planowanie, realizacja oraz kontrolowanie przepływu surowców oraz materiałów. To właśnie logistyka jest połączeniem wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych z podstawami nauk ekonomicznych, organizacji oraz zarządzania. Osoba wiążąca swoją przyszłość zawodową z tą właśnie branżą musi charakteryzować się przede wszystkim dobrze rozwiniętymi umiejętnościami rozwiązywania problemów logistycznych, spostrzegawczością, dokładnością, zmysłem przestrzennym, a także posiadać zmysł menedżerski. Wszystko to z pewnością pozwoli nie tylko na dokładne, ale przede wszystkim solidne i właściwe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Co zyskują absolwenci Logistyki i zarządzania transportem? Przede wszystkim mają możliwość zdobycia wiedzy, która swoim zakresem obejmuje takie zagadnienia jak funkcjonowanie nowoczesnych systemów logistycznych i transportowych. Ponadto studia o takiej właśnie specjalności pozwalają również na zdobycie wiedzy obejmującej podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania i zdobycie umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów logicznych wykorzystując przy tym metody i techniki inżynierskie. Po ukończeniu studiów zatrudnienia można szukać między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach transportowych, a także jednostkach administracji publicznej.

Wśród przedmiotów realizowanych w programie nauczania na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na specjalności Logistyka i zarządzanie transportem znajdują się miedzy innymi: Technologie informatyczne w inżynierii produkcji, Doradztwo i informacja techniczna, Zarządzanie strategiczne, Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, Zintegrowane systemy zarządzania. Jeśli chodzi natomiast o przedmioty związane ze specjalnością, to wymienić można: Ekologistykę, Logistykę zaopatrzenia, Logistykę dystrybucji, Zarządzanie w TSL. Z pełną listą przedmiotów zapoznać się można na stronie gsw.gda.pl. Ukończenie studiów o specjalności Logistyka i zarządzanie transportem daje również możliwość rozpoczęcia różnego rodzaju kursów podnoszących posiadane kwalifikacje. Inną drogą pozwalającą na poszerzanie i zdobywanie nowej wiedzy z zakresu logistyki jest rozpoczęcie studiów podyplomowych - Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa, które również ma w swojej ofercie Gdańska Szkoła Wyższa.

Pierwszym krokiem w kierunku zdobycia tytułu magistra oraz dyplomu ukończenia studiów  o specjalności Logistyka i zarządzanie transportem jest oczywiście zapisanie się na studia. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej należy złożyć wymagane dokumenty.

Z wymaganiami Gdańskiej Szkoły Wyższej oraz spisem niezbędnych dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej gsw.gda.pl. Rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy w roku.

Reklama