Żyć Dobrze

Czy to już andropauza?

Czy to już andropauza?

Andropauzą nazywamy okres przekwitania u mężczyzn, pojawiający się około 50 roku życia. To nie najlepszy etap dla kondycji mężczyzny, bo teraz właśnie wszystkie niezdrowe nawyki i stresy z dotychczasowego życia przynoszą plony. Andropauzę przyspieszają: stresy, niewłaściwe odżywianie, niehigieniczny styl życia, nadużywanie kawy i alkoholu, palenie tytoniu, brak odpowiedniego wypoczynku i aktywności fizycznej.

 

Męskie przekwitanie ma ścisły związek z zaburzeniami hormonalnymi, choć przejawia w znacznej mierze charakter emocjonalny. Niełatwo pogodzić się z nieuchronnością przemijania, którego efektów doświadczamy na każdym kroku, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, w którym panuje kult młodości i piękna, atrakcyjności seksualnej.

Objawy andropauzy to: zmienność nastrojów, osłabienie sprawności intelektualnej i pogorszenie sprawności seksualnej. Ten ostatni problem wywołuje często przygnębienie, a nawet depresję. Prowokuje też chęć nieustannego "sprawdzania się" w kontaktach z kobietami, zwłaszcza młodszymi.

 

Przekwitanie może przebiegać w różnym stopniu nasilenia. Najłagodniejszy typ objawów (typ pierwszy) polega na obniżeniu się poziomu testosteronu, a w konsekwencji na zmniejszeniu erekcji członka podczas stosunku, obniżeniu libido, zmniejszeniu się objętości nasienia. Leczenie hormonalne przynosi dobre efekty.

Typ drugi to pogorszenie sprawności seksualnej oraz zdrowia psychicznego: pojawiają się stany przygnębienia, osłabienie pamięci i sprawności intelektualnej, drażliwość i chwiejność uczuciowa. Wśród najsilniejszych objawów (typ trzeci) spotykamy uderzenia krwi do głowy, zmiany ciśnienia krwi i inne objawy somatyczne. Wskazane są w takim wypadku terapia hormonalna i psychoterapia.

 

Andropauza trwa kilka lat. Oprócz leczenia zaleca się zmianę stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu. W przejściu tego niełatwego etapu pomocą są mężczyźnie np. rozwijane wcześniej pasje życiowe, a nade wszystko dobry kontakt z kochającą, wyrozumiałą partnerką.