Żyć Dobrze

opieka medyczna

Opiekun medyczny - na czym polega jego praca?

W 2008 roku do Polski trafił nowy zawód - opiekun medyczny. Kto to taki? Jakie są jego obowiązki? Jak można zostać opiekunem medycznym? Ten artykuł odpowie na te i inne pytania.

 

Co to za zawód?

Kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego mogą prowadzić jedynie szkoły policealne w wymiarze dwóch semestrów. Taką szkołą jest na przykład dental.szczecin.pl. Jak sama nazwa wskazuje, szkoły te oferują edukację osobom z wykształceniem średnim. Szkoły policealne mogą również prowadzić kursy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekuna medycznego (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej). Na taki kurs mogą natomiast uczęszczać osoby, które ukończyły gimnazjum. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego, a uzyskany dyplom z egzaminu zewnętrznego uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie opiekuna medycznego na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Kim jest opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to osoba, która może samodzielnie wykonywać czynności pielęgnacyjne oraz niektóre zabiegi pielęgniarskie. Może on asystować, a w niektórych sytuacjach nawet zastępować pielęgniarkę. Opiekun medyczny jest w stanie, na przykład, wykonywać dezynfekcję i konserwację narzędzi lub przyborów zabiegowych. Jest on również odpowiednio przygotowywany do radzenia sobie z problemami, występującymi podczas opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Pomaga choremu w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, i jak sama nazwa zawodu wskazuje, opiekuje się chorymi oraz potrzebującymi pomocy.

 

 

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego też kompetencje personalne i społeczne są u niego niezbędne. Kandydat na opiekuna medycznego musi cechować się umiejętnością pracy w zespole (nierzadko będzie on współpracował z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym) oraz empatią, bardzo ważną przy pracy z drugim człowiekiem. Istotne jest też, aby pamiętać, że absolwent tego kierunku, pracując z osobą chorą i niesamodzielną, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich poczynań. Musi więc być to osoba odpowiedzialna, ale również delikatna i pogodna. Uczeń, chcący być opiekunem medycznym, musi umieć przestrzegać tajemnicy zawodowej, dobrze radzić sobie ze stresem oraz być otwarty na zmiany, ponieważ medycyna rozwija się z minuty na minutę i te rozwiązania, które były stosowane jeszcze chwilę temu, teraz mogą okazać się nieodpowiednie, a nawet niewskazane.

Zainteresował Cię powyższy tekst? Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, na jakich warunkach i gdzie możesz uczyć się, aby móc zdać egzamin zawodowy i być opiekunem medycznym? Wejdź na stronę Dental Service, aby zaczerpnąć informacji. Daj sobie szansę, aby móc szkolić się w przyszłościowym zawodzie, który pojawił się na rynku pracy w Polsce dosłownie parę lat temu. Daj szansę sobie i osobom, które w przyszłości będą potrzebowały pomocy wykwalifikowanego opiekuna medycznego. To Twoja przyszłość. Jeśli lubisz opiekować się ludźmi, a los drugiego człowieka nie jest dla Ciebie obojętny, rozważ zostanie opiekunem medycznym!

 Reklama