O zdrowiu

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu określany był kiedyś terminem apopleksja, co po grecku oznacza paraliż. Problem dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dotyczy głównie osób w podeszłym wieku, ale coraz częściej również tych w średnim. Poniżej nie będziemy opisywać przyczyn i skutków, ale przedstawiamy podstawowy sposób rozpoznawania  zagrożenia wystąpienia udaru mózgu.

 

Szybkość reakcji otoczenia i to jak szybko osoba chora znajdzie się w szpitalu ma zasadnicze znaczenie. Neurolodzy twierdzą, co również podkreślane jest w ulotkach i na plakatach informacyjnych, że są w stanie zatrzymać, a nawet wręcz cofnąć skutki udaru mózgu. Warunek jest jeden: osoba chora musi znaleźć się pod odpowiednią opieką medyczną w ciągu 2-3 godzin.

 

Osoby towarzyszące mogą rozpoznać udar mózgu u czującej się źle osoby, gdy nie dzieje się to podczas snu i nie nastąpiła utrata przytomności. Jeśli występuje jeden z poniższych czterech objawów, to prawdopodobnie mamy do czynienia z udarem mózgu.

  1. Jeśli poproszona o to osoba nie jest w stanie uśmiechnąć się.
  2. Gdy nie jest w stanie wypowiedzieć prostego zdania.
  3. Nie jest w stanie podnieść ramion albo uniesie je tylko częściowo.
  4. Język osoby czującej się źle jest zakrzywiony, wije się od lewa do prawa bądź na odwrót.

Szybka diagnoza i wezwanie pogotowia ratunkowego może pozwolić na zminimalizowanie skutków udaru. Oby nie musiało się to nikomu przydać, ale warto wiedzieć, by można było pomóc innym.